Május – Szűz Mária hónapja… a lorettói litániáról


A liturgikus hagyomány szerint május és október Szűz Mária hónapja. Májusban az esti órákban, a szentmisék előtt vagy után sok templomban végeznek ájtatosságokat Mária tiszteletére. A Mária-antifónák és énekek mellett különös szerepe van az ún. lorettói litániának. A lorettói litánia első magyar nyelvű kiadása 1772-ben, Bécsben jelent meg. Isten' annyának, a' Boldogságos Szeplőtelen Szép Szűz Máriának Lórétomi Litániában lévő nevezetek' rendin folyó dicsérete címmel. Szerzője a művelt erdélyi udvari tanácsos, Cserey Farkas. A kötetet Jacob Adam rézmetszetei díszítik.

A litánia elnevezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A lorettói litánia Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. Egy Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás Mária-himnusz (akathiszt) hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Lorettóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaniziusz Szent Péter kiadásában, aki Lorettóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a lorettói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt a rendeletet 1886-ban megerősítette.

A lorettói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt szólítja meg, segítségét kérve: „Könyörögj érettünk!” Idővel az eredetihez képest újabb és újabb invokációk születnek, pl.  a második vatikáni zsinat után az Egyházunk Anyja! megszólítás.

Néhány megszólítás (invokáció) magyarázata:

Igazságnak tükre: tükör, melyben a megigazult élet tiszta képe szemlélhető.
Bölcsességnek széke:a Szűz ölén trónol az isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige.
Lelki tiszta Edény: az isteni kegyelmek hordozója.
Titkosértelmű Rózsa: a világ tövisei közt felnőtt gyönyörű virág.
Torony: az Énekek Énekéből vett kép szerint Mária a legszebb és legerősebb építmény.
Aranyház: Isten szentélye.
Frigynek szent Szekrénye: az Újszövetség letéteményese.
Mennyországnak Ajtaja: akin keresztül — Krisztus révén — megnyílt nekünk a mennyország.
Hajnalcsillag: aki az eljövendő Napnak, Krisztusnak fölkelését előre jelzi.

A lorettói litánia a Liturgikus Népénektárban: https://nepenektar.hu/idoszak/szentek_unnepei/liturgia/433/paralit/2110/lorettoi-litania