MEGJELENT a Collectanea 10. kötete


Megjelent a Collectanea Sancti Martini ­ A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 10. kötete (Pannonhalma: A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, 2023)

 

 

TARTALOMJEGYZÉK:

Tanulmány:

Sárossy Péter: „Urunk Jesus Kristus Kamaldulai Koronnájának” titkai. Egy rózsafüzér-imádság kultusza a 18. századi Magyarországon

Közlemények:

Szoliva Gábriel OFM: Pisky István tihanyi várkapitány 1585-1589 között írt számadáskönyvének kötéséről. Egy 14. századi missale notatum töredékei Pannonhalmán

Pilikta László: A győri diákok Gyümölcsoltó Boldogasszony-kongregációjának tagsága a társulati album feljegyzéseinek tükrében (1631-1756)

Perger Gyula: Ábrahám kebelén. A Pannonhalmi Főapátság börtöne

Vindus Melinda: Szent Benedek-kegyérmék a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményéből

Prohászka László: Borsos Miklós művei Pannonhalmán

Szövegközlések:

Perger Gyula: Daphnis köszöntése. Egy bakonybéli pásztorjáték 1823-ból

Borián Elréd OSB: Czuczor Gergely himnuszfordítádai (1850-1851). Kritikai kiadás

Forrás:

Dénesi Tamás: Bencés testamentumok a 17-18. századból

Kisnémet Fülöp OSB: A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus megújulás Pannonhalmán

Szemle:

Tóth Ferenc: Bruno Judic: L’ Euruoe de saint Martin

Zágorhidi Czigány Balázs: Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás

Bakos Gergely OSB: Karthauzi (II.) Guidó: Levél a szemlélődő életről. Tizenkét elmélkedés

Forgó András: Thomas Walling: Critical Monks. The German Benedictines

Gárdonyi Máté: Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950-2000

Szalai Béla: Közösségtörténet. Gereben Ferenc: „Elszálltak már, hajh, az évek.” Egy pannonhalmi osztályközösség életútja 1956-tól 2021-ig