Megjelent a Collectanea 9. kötete


Megjelent

a Collectanea Sancti Martini,

a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője

9. kötete

 

 

Tartalom:

Közlemények:

Takács László. Szent Columbanus Szent Márton sírjánál

Bakos Gergely OSB: Középkori beöltözés az Olajfák hegyén. Nicolaus Cusanus prédikációja a Monte Olivetó-i apátságban

Gyöngyössy Márton: Egy unciális T betű olvasati problémái

Dénesi Tamás: Sörfőzés a 18. századi szentmártoni uradalomban

Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pannonhalmi látogatásának mítosza és a királynő adományai a főapátságnak

Kisnémet Fülöp OSB: Egy sokrétű életmű nyomában. Békés Gellért OSB ökumenikus teológiájának körvonalai

Gyűjteményeinkből:

Haader Lea: Egy misszilis vallomásrétegei. Elena priorissza levele

Takács Melinda: Egy mezővárosi fazekasműhely nyomai. Késő középkori kancsóegyüttes Győrszentmártonból

Forrás:

Perger Gyula: Ismeretlen kronosztikon a bencés rend visszaállításáról

Boros Zoltán: Kühár Flóris a Tanácsköztársaság fogságában

Szemle

Bácsatyai Dániel: „ Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára

Rétfalvi Balázs: Zágorhidi Czigány Balázs – Legeza László – Török Sándor: Domonkosok

Bojtos Anita: A progresszió piarista reverendát visel

Uhrin Dorottya: Tóth Ferenc: Varia Sancti Martini: Saint Martin dans son pays natal