Megjelent a Könyvtárunkban őrzött kéziratos Kőrösy napló


Megjelent a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kéziratos napló:

Dr. Kőrösy László: Diákkori naplóm Esztergom 1961-1875
Kőrösy László életrajzát és a kísérő tanulmányt írta, valamint a bibliográfiát és a névjegyzéket összeállította Szalai Béla.- Esztergom: Laskai Orvát Antikvárium, 2016. - 159 p. (Libri Veteres Strigonii 5.)


Részlet a Tanulmány Kőrösy László naplójához című írásból:

"Kőrösy a bevezetésben úgy fogalmazza meg írásának tartalmát, hogy a „Tizennégy esztendős (1861-75) esztergomi kultúra vázlata,” értve alatta az esztergomi elemi iskola és főgimnázium áldásos működésének történetét a maga iskolás évei alatt. Iskoláinak eredményességét kívánja azzal igazolni, hogy a naplóban nem csak önmagáról ír, hanem azt a további több száz diákot (és családjukat) is megnevezi, akiket ezek az iskolák készítettek fel a sikeres életpályára. Mindebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy írásával iskoláinak, elsősorban a bencés gimnáziumnak is emléket akart állítani.
Kőrösy írásának a Diákkori naplóm címet adta, azonban a mű nem a klasszikus értelemben vett, az élete történéseinek, eseményeinek, gondolatainak naponkénti sorrendben való leírása. Habár van egy határozott önéletrajzi jellege is, ugyanakkor az jóval túllépi az önéletírás kereteit: bőséges környezeti korrajzot ad Esztergomról is, köztük olyan eseményekről, amelyeknek Kőrösy nem is volt résztvevője, illetve az eseményeknek nem volt hatása életének alakulására."

A kötet a „Libri Veteres Strigonii” sorozat részeként jelent meg

A sorozatban eddig megjelent munkák:

  • Kőrösy László: Esztergom. Történeti emlékkönyv

Esztergom, 2008. Laskai Osvát Antikvárium

  • Számord Ignácz: Az esztergomi Szent-Anna Templom és a vele kapcsolatos intézetek

Esztergom, 2012. Laskai Osvát Antikvárium

  • Récsei Viktor: Az esztergomi Sz. Lőrincz-templom maradványai

Esztergom, 2012. Laskai Osvát Antikvárium

  • Mathes János: A régi esztergomi vár, az ott a kiásott emlékek és más régiségek leírása

Esztergom, 2014. Laskai Osvát Antikvárium

CsatolmányMéret
Image icon Kőrösy napló bemutatója, meghívó451.49 KB