Megjelent a Szent Márton és Pannónia című kiállítás angol nyelvű tanulmány- és katalóguskötete


Saint Martin and Pannonia: Christianity on the frontiers of the roman  world : Exhibition catalogus : Abbey Museum, Pannonhalma, 3 june - 18  september 2016 : Iseum Savariense, Szombathely, 3 june - 13 november 2016 / ed. by Endre Tóth, Tivadar Vida, Imre Takács. - Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság ; Szombathely : Savaria Múzeum, 2016. - 327 p. : ill. ; 28 cm


Az angol nyelvű katalógus és tanulmánykötet tartalmát tekintve megegyezik magyar változattal.

Tartalom
•    Várszegi Asztrik Előszó
Tanulmányok:
•    Adamik Tamás: Tours-i Szent Márton élete Sulpicius Severus műveinek tükrében
•    Mráv Zsolt: Az alexandriai istenek
•    Sosztarits Ottó: Az Iseum Savariense és a pogányság végnapjai Savariaban
•    Tóth Anna Judit: Népi vallásosság a késő ókorban
•    Tóth Endre: Keresztények a római Pannoniában
•    Perendy László: Az arianizmus rövid története
•    Visy Zsolt: Sopianae későrómai temetői
•    Nagy Levente: Sopianae északi temetőjének ókeresztény sírkamrái és falfestményei
•    Ivana Popovič: Sirmium a 4. században: a mártírok városától a keresztény kaput Illyriciig
•    Hrvoje Vulič: Kamenica – ókeresztény császári központ Vinkovciban
•    Vida Tivadar: Kereszténység a Kárpát-medencében s népvándorlás korában (Kr.u. 5-8. sz.)
•    Rodica Oantä-Marghitu: Fejedelmi aranytárgyak Apahidáról  és Kolozsvár-Szamosfalváról
•    Bollók Ádám: A keresztények temetkezései és a keresztény temető a késő ókor és a kora középkor évszázadaiban
•    H. Tamáska Orsolya: Templomok és keresztény közösségek Észak-Illyricum ( Pannonia és Noricum) területén a római kontinuitás tükrében ( Kr.u. 5-7. sz.)
•    Marina Šimek Lonja: egy kora keresztény templom Északnyugat-Horvátországban
•    H. Tamáska Orsolya: Temetkezések Keszthely-Fenékpusztán és környékén ( 4-9. sz.)
•    Perémi Ágota: A lesencetomaji temető
•    Somogyi Péter: Keresztény jelképek 5-7. századi bizánci érmeken
•    Csiky Gergely: A sztyeppei nomádok hitvilága
•    Kiss P. Attila: Germán hiedelemvilág nyomai a Kárpát-medencében


Katalógus
A katalógus a kiállítás részeit követve hat témakörben ad leírást és ismertetést a kiállított tárgyakról:
•    Savaria Szent Márton korában,
•    Pannónia a kereszténység előtt,
•    A kereszténység megjelenése Pannóniában,
•    Templom és liturgia az ókeresztény Pannóniában,
•    A kereszténység továbbélése a népvándorlás korában,
•    A barbár elit és a keresztény világ.