Múzeumok Éjszakája - 2022


Pannonhalmán a több mint 900 éves Szent László-kori, a pannonhalmi apátság javait összeíró oklevél eredeti példányát, valamint egy mintegy 650 éves kódexet (Andachtsbuch - 1389) is az idei Múzeumok Éjszakáján láthatja először és kizárólag a nagyközönség a Főapátsági Könyvtárban - jelentette be Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára és Hortobágyi Cirill főapát a 2022. június 23-án tartott sajtóbemutatón.

 

A Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban őrzött Szent László-kori oklevél 1090 körül keletkezett. A pannonhalmi bencés apátság egyházi kincseit, könyveit, javait és népeit felsoroló összeírólevél. Az oklevélen olvasható az első magyar könyvjegyzék (könyvkatalógus), mely a vallásos és teológiai irodalom mellett profán műveket is felsorol. Például Donatusnak, a középkorban használt grammatikák (nyelvtanok) egyik jeles összefoglalójának kisebb és nagyobb Grammaticája is meglehetett a gyűjteményben. Ez a bencések nyitottságára vall, illetve azt jelzi, hogy a pannonhalmi kolostorban működött az első iskola – a profán irodalmat a tanulásban-tanításban használták. Az oklevelet pergamenre, fekete tintával írták. Az írás jól olvasható, a hosszú betűszárakkal és díszes rövidítésekkel szépen tagolt, áttekinthető. Az összeírólevél nemesmásolata a könyvtár díszes termében tekinthető meg egész évben.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár muzeális állományát 19 kódex, 230 ősnyomtatvány, többezer antikva, számtalan érdekes, és ritka könyv, illetve hungarikum alkotja, a hasonló jelentőségű és eszmei értékű Benedictina és Hungarica különgyűjtemény mellett. A könyvtár muzeális könyvgyűjteményének egyik legidősebb darabja az 1389-ből származó német nyelvű imádságoskönyv (Andachtsbuch). A 14. század végéből származó pergamen kézirat első részében naptárt találunk, csillagászati magyarázatokkal. Ezt követi maga az imádságoskönyv, melyben Krisztus szenvedéséről és keresztjéről, valamint Szűz Máriához és Mária örömeiről és szenvedéséről szóló imákat olvashatunk. A kéziraton több kéz munkája látható, a fekete és barna tintával rótt gótikus betűvel írt szöveget rubrumozott részletek, piros és kék iniciálék, geometrikus díszítések tagolják. A kézirat 15. századi fatáblás, vörös bőrkötésben maradt ránk. A kötet nemcsak a pannonhalmi könyvtár becses darabja, hanem országos szinten is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a magyarországi középkori könyvállomány 1526 után szinte teljesen megsemmisült. A kódex restaurálása a napokban fejeződött be; restaurálása három hónapot vett igénybe. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restaurálták, a szentendrei Ars Alba Restaurátorműhelyben.