Nemzeti ünnepünkre – Szent István ábrázolás az Esztergomi Misekönyvben


Augusztus 20-án, Magyarország nemzeti ünnepén az Esztergomi Misekönyv címlapján látható Szent István képpel emlékezünk államalapító királyunkra. Az 1513-ban, Velencében készült antikva-kötet címlapján keretbe foglalt Szent István ábrázolást láthatunk, első királyunk a szokásos attribútumokkal (országalma, pásztorbot) jelenik meg a képen.

 

Az Esztergomi Misekönyv – Missale Strigoniense, teljes címén Missale secundum chorum alme ecclesie Strigoniensis az esztergomi egyházmegye számára külföldön, főként Velencében nyomtatott antiqua misekönyv kiadások egyik példánya.

A kötetből hiányzik a nyomtatott kolofon, ezt 1791-ben pótolta Paintner Mihály, akinek a hagyatékából került a misekönyv a pannonhalmi könyvtár gyűjteményébe.

A kéziratos leírás alapján a kötet Petrus Liechtenstein nyomdász műhelyében készült, 1513-ban, Velencében.

A kötet címlapján két possessorbejegyzést olvashatunk: Liber iste pertinet ad ecclesiam parochialem Sancti Michaelis Sopproniensem és Conventus Soproniensis. Ezek szerint a misekönyvet a soproni Szent Mihály templomban használták, de volt a soproni domonkosok birtokában is.

A könyv címlapján Stephanus Heckel budai könyvárus – a kiadvány megrendelője és szponzora (?) – jelvénye látható a szép Szent István király ábrázolás mellett.

A misekönyv kötése sötétbarna fatáblás, reneszánsz bőrkötés, talán Nyugat-Dunántúlon készült, Sarok- és középveretei részben eredeteik, korabeliek.

 

Programok Pannonhalmán 2022. augusztus 20-án:

https://pannonhalmifoapatsag.hu/hallgass-fiam-atyad-intelmere-2/

https://pannonhalmifoapatsag.hu/szent-istvan-kiraly-unnepe-3/

https://pannonhalmifoapatsag.hu/orgonahangverseny-szent-istvan-kiraly-un...