Restaurálási munka a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban. Időszaki kiállítás


… "melly jó, ha a gazdagság jók kezében áll"…

Időszaki kiállítás

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

2023. március 21. és 2024. március 21. között

 

A klasszicista teremkönyvtárban, a három tárlóban elhelyezett kiállítás címe Kazinczy Ferenc Útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra című naplójában olvasható.

A minden kulturális és tudományos újdonságra kíváncsi nagy irodalomszervező, ítész, költő és fordító, Kazinczy Ferenc 1831-ben kipróbálta a kor egyik legnagyobb és új technikai vívmányát, a gőzhajót.

Kazinczy Pannonhalmán barátját, Guzmits Izidor bencés szerzetest látogatta meg. Megtekintette az apátság megújult épületegyüttesét, így a könyvtár épületét is. Leírta az épület méreteit, megítélte Joseph Klieber szobrait és a mennyezeti, Pallas Athenét (Minervát) ábrázoló freskót. Arról is szól, hogy milyen könyveket látott a gyűjteményben.

„ Negyedfél napot tölték a’ nékem felejthetetlen helyen, ’s a’ sok hol vígan, hol bölcsen töltött órák után, ideje volt megtekinteni a’ Monostor nevezetességeit is. … A’ Bibliothéca’ palotája nagy és magos. Hossza a’ palotának 12 ől; szélessége 7., ’s ebből éjszakra ’s délre egy-egy cabinet nyilik. … A’ palota, melly a’ Monostor’ éjszaki szárnyát foglalja el, hármas ablaktól kap világítást nyugot felől, ’s a’ két cabinet felett három kissebből, ’s így épen nem setét. Közel a’ hármas ablakhoz a’ belépő maga előtt látja Szent-Istvánt, az Alapítót, ’s Ferenczet, a’ Feltámasztót, márvány polczozaton… Mind a’ két szobor a’ Bécsi képelő Academia’ Directorának Klieber Józsefnek igen értelmesen gondolt, igen ügyesen dolgozott munkája… Klieber azon nemben is mere valamit, mellyben magát nem gyakorlá; egy Minerva a’ plafondon neki dicsőséget nem szerez…. A’ tiszteletünkre méltó ’s nagyon méltó Szerzet, itt és leányházaiban, százezer kötet könyvnél többet bír. Jele ez, melly jó, ha a’ gazdagság jók’ kezében áll; azok kezében, kik méltók, hogy gazdagok légyenek, mert tudják, melly végre kell élni vele.” 

Kazinczy útirajza – 19. századi nyelvezete ellenére – élvezhető, követhető, érdekes olvasmány.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, gyűjteménye jelentős része „régi könyv,” muzeális, védett dokumentum. A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében elhelyezkedő könyvtár hozzátartozik a Világ Kulturális Örökségéhez is.

A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel, az egyik fő feladat a muzeális gyűjtemény fizikai állagmegóvása, a preventív állományvédelem és az egyedi restauráltatás.

A kiállítás azt a könyvmentő munkát kívánja bemutatni, melyet támogatók-pályázatok segítségével a könyvtáros és a restaurátor együtt végez, hogy ezeket a muzeális köteteket még a további századokban is megcsodálhassák az érdeklődő látogatók.