Sajtófigyelő: Ferenc pápa – Pannonhalma 2.


A pápa 2021-es budapesti és szlovákiai útjáról hazafelé tartva a Magyar Kurír főszerkesztője kérdésre ezt válaszolta: „Megragadott, mennyire mély nálatok az ökumenizmus iránti érzék. Ez mélyen megérintett.” Ferenc számára a magyarországi ökumenikus tapasztalatok az európai együttélés példaszerű mintái. Bár a magas egyházban és egyes helyi közösségekben hajlamosak vagyunk továbbra is felekezeti szekértáborokban gondolkodni, a jövőt azok a kezdeményezések jelölik ki, amelyek a szeretet nagyvonalúságával és kreativitásával tekintenek a másik felekezethez tartozó, de ugyanabban a Krisztusban hívő emberre. A hivatalos aktusokat felülmúló, az imádságban, az egymással megosztott testvéri életben és a közös teológiai gondolkodásban gyökerező, az otthonosság tapasztalatával megélt ökumené az, amelyet a magyarországi kereszténység példaként fel tud kínálni a világegyház számára. Meggyőződésem, hogy Ferenc pápa figyelme ezért is kíséri saját monostorom, a Pannonhalmi Főapátság ökumenikus erőfeszítéseit is.

 

A teljes cikk és forrás:

Hortobágyi T. Cirill: Az egyház váljon szolidárissá a ma emberével!

https://index.hu/velemeny/2023/04/28/ferenc-papa-bences-foapat-periferia-remeny-kuldetes-europa/

https://pannonhalmifoapatsag.hu/az-egyhaz-valjon-szolidarissa-a-ma-emberevel/