Szent Benedek tavaszi ünnepe elé


Részletek Rievaulx-i Szent Elréd ciszterci apát beszédeiből

Szent Benedeket nemcsak Mózes lelke töltötte be, hanem bizonyos értelemben sokkal inkább az összes többi szent lelke is betöltötte… Regulájában felragyog Szent Ágoston aranya, Szent Jeromos ezüstje, Szent Gergely festett bíbora, de a sivatagi atyák drágakőhöz hasonló mondásai is ott tündökölnek benne. Ezek ékesítik mennyei épületét.

 

A teljes beszéd: www.cisztercimonostor.hu/admin/data/file/1247_sztbenedek_unnepere.pdf

forrás: http://www.cisztercimonostor.hu/indexc.php?id=szent_benedek