Szent Márton napja közeledtével…


… a 15. század végén megjelent, majd a 16. század folyamán több kiadást megért, különböző nemzeti nyelvekre is lefordított Hortulus animae (Lelki kertecske) imakönyvben fennmaradt metszettel idézzük fel Szent Márton alakját.

A magánáhítatra szolgáló, gazdagon díszített, kéziratos hóráskönyvek után a 15. század végén jelentek meg az első nyomtatott imakönyvek, Strassburgban. Ezek a Nicolaus Salicetus által szerkeszett Antidotarius animae 1489-ban és a Sebastian Brant által összeállított Hortulus animae 1498-ban. Az Antidotarius animae a szerzetes és világi papság használatára készült, a 16. században több kiadást megért, különböző nemzeti nyelvekre lefordított Hortulus animae laikusok számára. A nürnbergi Johann Koberger 1511-től kezdve Lyonban készítette el Hortulus kiadásait. 1515-ben bízta meg korának két neves nürnbergi metszőjét, hogy méltó módon illusztrálják e kiadványt, Hans Springinkleet, aki Albrecht Dürer tanítványa volt, és Erhard Schönt.

Gyűjteményünkben három kiadás egy-egy példányát őrizzük: Lyon, 1511; Nürnberg, 1513; Lyon, 1517. Az egymást követő kiadásokban sok metszet megegyezik. Az 1511-es és 1517-es kiadásban Szent Márton lovon látható, amint megosztja köpenyét a koldussal. Címképünk az 1517-es kiadásban látható.