Alapdokumentumok


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Küldetésnyilatkozata


"A tétlenség a lélek ellensége.
Ezért a testvérek a megállapított időben
foglalkozzanak testi munkával,
más órákban pedig szent olvasmányokkal."
(Szent Benedek Regulája 48. fejezet: A mindennapi testi munka)


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Magyarország legrégebbi alapítású könyvtára. 996 óta – nagyon kis megszakításokkal folyamatosan – létezik, 1996 óta pedig a Világörökség címet birtokló Főapátsággal együtt az egyetemes és nemzeti kulturális örökség és vagyon része.

Feladatunk és küldetésünk, hogy ezt a kulturális kincset hagyományos értékeinket megtartva, de a 21. század igényeinek megfelelve, korszerű informatikai háttérrel a nemzet és az egész emberiség számára méltón megőrizzük, feltárjuk és közvetítsük.

Konkrét célunk, hogy elősegítsük a hazai és nemzetközi tudományos kutatásokat, különösen a következő témákban: teológia és segédtudományai, egyháztörténet, kultúrtörténet, szerzetességtörténet általában, és az országban egyedülálló módon: bencés szerzetesség.

A nyilvánosság vállalásával, a könyvtári szolgáltatások biztosításával, szakmai programokkal, kiállítások rendezésével a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár műemléki környezetben – a könyvtár klasszicista teremkönyvtára az egyik legismertebb és legszebb magyarországi műemlékkönyvtár – közművelődési szerepet vállal a keresztény és egyetemes európai kultúra népszerűsítésében.

A fenti célok érdekében a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, frissítjük, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségeink szerint rekonstruáljuk.
Gondoskodunk a könyvállomány korszerű, sokoldalú, elektronikus úton is elérhető feltárásáról és szolgáltatásáról. Korszerű telematikai eszközökkel fejlesztjük a tájékoztató és információs szolgáltatásokat.

Részt veszünk tudományos műhelymunkákban, lehetőségeinkhez mérten szorgalmazzuk és támogatjuk a gyűjtemény egyes kincseinek hasonmás kiadásban történő megjelentetését, és a könyvtár egészével, vagy részével foglalkozó tudományos igényű munkák nyilvánosságra kerülését.

Rendszeresen biztosítunk (pályázatok segítségével is) anyagi forrásokat az állomány részének vagy egészének védelmére, egyedi darabjainak restaurálására. Ugyancsak törekszünk a gyűjtemény értékes, vagy ritka dokumentumainak digitalizált másolatban történő megőrzésére, lehetőség szerint a nyilvánosság elé is tárva ezeket.

Szakképzett és folyamatosan továbbképzett könyvtárosok foglalkoztatásával, és a fentebb említett korszerű eszközök beszerzésével – lehetőségeink szerint – egyre javítjuk a könyvtárban folyó munka személyi és tárgyi feltételeit.
Munkánk során figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi könyvtárügy változásait és kihívásait, szem előtt tartjuk az intézményünket felkereső könyvtárhasználók igényeit.

Pannonhalma, 2006. (utolsó módosítás: 2014. február)