Rejtett kincseink... restaurálás előtt, közben és után…


Könyvtárunk honlapján már két alkalommal hírt adtunk arról, hogy a pannonhalmi gyűjtemény két kötetet is őriz a könyvgyűjtő püspök, Naprághyi Demeter (1556-1619) könyvtárából. Ez az egykor 200-300 kötetes magángyűjtemény teremtette meg Naprághy győri püspökké történő kinevezése után a mai győri egyházmegyei könyvtár alapjait.

 

A könyvszerető püspökre a halála 400. évfordulójára 2019-ben, Győrben rendezett konferencia és kiállítás kapcsán irányult rá a figyelem. Akkor úgy tudtuk, hogy a pannonhalmi könyvtár egy kötetet őriz Naprághy egykori könyvtárából:https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseink-egy-kotet-napraghy-demeter-konyvtarabol

Hamarosan azonban Samodai Éva, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársa egy újabb kötetet is talált a gyűjteményünkben: https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseinkegy-ujabb-kotet-napraghy-demeter-az-utolso-humanista-fopap-konyvtarabol

Ez a kötet meglehetősen rossz állapotban volt, ezért amikor egyedi restaurálásra sikerült támogatást nyernünk a minisztériumtól, ezt a kötetet is beválogattuk a rendbehozandó könyvek közé.

A restaurálással Fehrentheil Henriette restaurátort, a szentendrei Ars Alba Restaurátorműhely vezetőjét bíztuk meg.

A restaurálási munka közben a kötet újabb meglepetéssel szolgált, a kötéstáblából egy 1616-os német nyelvű naptártöredék került elő. (ld. 1. mellékletet)

Egy-egy muzeális kötet restaurálása nagy körültekintéssel, óvatos alapossággal és gondos dokumentációval történik.

A fotódokumentáció és a restaurálási munka leírása fontos információkkal, adatokkal szolgál a muzeális gyűjteményt őrző-gondozó könyvtárosnak, a tudományosan feltáró kutatónak és a későbbi korok restaurátorainak.

A csatolt mellékletekben láthatjuk a Naprághy-kötet fotó-dokumentációját a restaurálás előtt, közben és után, (2.3.4. melléklet) valamint elolvashatjuk a restaurálási jegyzőkönyvet. (5. melléklet)