Restaurálási munka a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban. Időszaki kiállítás


… "melly jó, ha a gazdagság jók kezében áll"…

Időszaki kiállítás

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

2023. március 21. és 2024. március 21. között

 

A klasszicista teremkönyvtárban, a három tárlóban elhelyezett kiállítás címe Kazinczy Ferenc Útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra című naplójában olvasható.

Szent Benedek tavaszi ünnepe elé


Részletek Rievaulx-i Szent Elréd ciszterci apát beszédeiből

Szent Benedeket nemcsak Mózes lelke töltötte be, hanem bizonyos értelemben sokkal inkább az összes többi szent lelke is betöltötte… Regulájában felragyog Szent Ágoston aranya, Szent Jeromos ezüstje, Szent Gergely festett bíbora, de a sivatagi atyák drágakőhöz hasonló mondásai is ott tündökölnek benne. Ezek ékesítik mennyei épületét.

 

Ismét bencés tulajdonban egy egykor a Pannonhalmi Főapátság, majd kőszegi bencés rendház könyvtárának gyűjteményébe tartozó kötet


Internetes árverésen tűnt fel az alábbi, egykor a pannonhalmi főapátság, majd a kőszegi rendház könyvtárába tartozó könyv: Josephus Flaviusnak a zsidó háborúról szóló kötete, mely több bencés vonatkozással bír. Josephus Flavius műve előtt egy ún. „libellus graduális” is található.

 

A kötet bibliográfiai leírása:

2023


Pilinszky János: Esztendők szerpentinútján

Évről évre új körforgásba kezd az idő, s vele az égbolt roppant óramutatója kimért és befejezhetetlennek tűnő pályáján. Szerpentinút ez, mely egyszerre süllyed és emelkedik alattunk. Köreit járva egyre kifosztottabbak s egyre gazdagabbak leszünk: az idővel együtt öregedve mind szélesebb és szélesebb tájakra pillanthatunk alá. Süllyedve emelkedünk, kifosztva gazdagodunk. Földi időnk ellentmondásaiban mintha máris az öröklét derengene.

Az esztendő fordulóján


Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő”

Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri "hangulat" nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”

Karácsony közelít - Nagy Gáspár verseivel készülünk


Közeledik a karácsony. Nagy Gáspár - egykori bencés diák - a bennünket körülvevő valóságra figyelő adventi-karácsonyi verseivel készülünk

ld. a csatolt dokumentumban

 

Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge

Ez a tél még megváltatlan,

nincs rá mentség: fehér paplan,

se hó, se hold nem világol –

amíg fölragyog a jászol

...

Advent 2022


A várakozás – a készület a készenlétre – jellegzetes keresztény magatartás.

Ha dicsőséggel és hatalommal jött volna az Úr, ma nem lenne annyi problémánk a hittel, és parancsait is jobban tartanánk, csakhogy ő nem szolgákat akart, hanem szabad embereket, akik őt saját magáért szeretik.

(Szent-Gály Kata)