A Pécsi Misekönyv iniciáléiból… Szentháromság


A 12. századtól kezdődik el a Szentháromság ábrázolás egyik jellegzetes formája, melyen az Atyaisten egy trónon ülő öregember, aki maga előtt tartja a keresztre feszített Fiút, Jézust. A kompozíción a harmadik isteni személy, a Szentlélek galamb alakjában jelenik meg. Ezt az ábrázolástípust találjuk meg az 1499-ben, Velencében nyomtatott, mindössze négy példányban fennmaradt Pécsi Misekönyvben. Ezen az iniciálén az Atya és a Fiú alakja jól elkülöníthető, a Szentlélek azonban nehezen fedezhető fel, de ha alaposabban szemügyre vesszük a képet, ott láthatjuk Jézus feje fölött.

 

A Pécsi Misekönyv iniciáléiból… Krisztus mennybemenetele


2021-ben május 16-án ünnepeljük Krisztus mennybemenetele ünnepét, amikor, a keresztények hite szerint Jézus, a föltámadása után negyven nappal fölment az Atyához a mennybe. A mennybemenetelt többféleképpen ábrázolták a különböző művészeti korszakokban, ill. a keleti és nyugati keresztény kultúrában. 1000 körül kezdődött el az eltűnő Krisztus képtípus, melyen a felhőben eltűnő Krisztus alakjából már csak a lába látszik a kép tetején, lent pedig Mária és az apostolok térden állva néznek utána. Ilyen ábrázolást találunk az 1499-ban nyomtatott Pécsi Misekönyvben is.

 

A pandémia miatt ismét elmarad az egyházi könyvtárosok találkozója Pannonhalmán


A pandémia harmadik hullámában a Egyházi Könyvtárak Egyesülése vezetősége úgy döntött, hogy idén sem rendezni meg a egyházi könyvtárosok szokásos nyári találkozóját.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, mint házigazda bízik abban, hogy 2022-ben vendégül láthatja az egyházi könyvtárosokat.

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE), a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) 2020-ban közös találkozót tervezett Pannonhalmára. A pandémia miatt az összejövetel elmaradt, abban a reményben, hogy 2021-ben megvalósulhat majd.

A Főapátsági Könyvtár május 10-től ismét megnyitja kapuit a könyvtárhasználók előtt


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár május 10-től ismét megnyitja kapuit a könyvtárhasználók előtt.

Igazodva a 194/2021. (IV. 26.) Kormányrendelethez a könyvtár szolgáltatásai védettségi igazolvánnyal vehetők igénybe, ám a rendelettel ellentétben, igazodva a Pannonhalmi Főapátság belső rendjéhez, a könyvtárban továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés és távolságtartás.

 

„Dulcis memoria dans vera cordis gaudia” - Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában


2021. március 21. – 2021. november 11.

Dulcis memoria dans vera cordis gaudia”

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

A Pécsi Misekönyv iniciáléiból... húsvét

Pécsi Misekönyv, Velence, 1499 - Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

... mert valóban feltámadt az Úr

Szeretettel kívánunk áldott, elmélyült, érlelő szent napokat  és reményteli húsvétot…

a gyengéknek testi-lelki erőt, a betegeknek gyógyulást, a szorongóknak reményt és bátorságot,

mindannyiunknak újra és újra megújuló hitet és bizalmat a Gondviselésben,

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársai

 

 

Krisztus feltámadott!
Szűnjetek már, bánatok!
Ti is nyomán járjatok,
feltámadást várjatok!
Feltámadt Krisztus!

Az OSZK és az országos könyvtárszakmai szervezetek oltásregisztrációs felhívása


Könyvtárak és olvasók: összetartozunk – a nemzeti könyvtár és az országos könyvtárszakmai szervezetek oltásregisztrációs felhívása

Országos Széchényi Könyvtár * Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma * Egyházi Könyvtárak Egyesülése * Informatikai és Könyvtári Szövetség * Könyvtár- és Információtudományi Társaság * Könyvtárostanárok Egyesülete * Magyar Könyvtárosok Egyesülete * Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége

 

Öt éves a Gerő Éva Alap

2016- Dr. Gerő Gyula és Dr. Várszegi Asztrik a Gerő Éva Alapról szóló megállapodás aláírásakor

Dr. Gerő Gyula 2015 őszén azzal a kéréssel és ajánlattal kereste meg a Pannonhalmi Főapátságot, hogy elhunyt lánya, Gerő Éva emlékére egy alapítványt szeretne létrehozni, mely alapítvány kezelőjének a Főapátságot kérte fel. A Főapátság vállalta a feladatot. Alapos előkészítés után 2016. március 17-én megszületett a Gerő Éva Alap, az erről szóló „Megállapodás” aláírásával.

Az alapítvány öt évéről képes beszámoló olvasható a csatolásban


 

Az ökumenikus imahét margójára…


Imahét a Krisztus-hívők egységéért  

2021. január 17-24.

Mottó: Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 15,5-9)

Szivárványhíd Pannonhalma és Debrecen között