Új esztendő-2022


Áldásos új esztendőt, testi-lelki egészséget, erőt, kedvet, lendületet, tartalmas feladatokat és valódi – az igazi Ajándékozóra alázattal visszavezetett – sikereket kívánunk minden eddigi és leendő kutatónknak, könyvtárunk látogatójának Pilinszky János  írásával - a pannonhalmi könyvtár munkatársai

Karácsony-2021


… A földi nyomorúságban, jászolban és a pásztorok közt világrajött Gyermek megszületett az égben, dicsőségben, hatalomban és pompában. Születésének napja az örökkévalóság.… Pillanatról pillanatra Ő születik meg a mi szívünkben is: bennünk él ez az örökkévaló születés, ez a befejezést nem ismerő kezdet, az önmagától születő Isten mindig új, örök valósága... (Thomas Merton)

Áldott karácsonyt, békés ünnepet kívánunk!

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársai

Advent-2021


Az adventi és a karácsonyi idő megfelelő időszak arra, hogy érintkezésbe kerüljek a saját gyökereimmel. Az advent lényege, hogy Krisztus eljön hozzám, hogy én megérkezhessek ön magamhoz. A Vele való találkozásban érintkezésbe kerülök valódi lényemmel és a gyökereimmel

Dante világa - Előadás Dante halálának 700. évfordulója alkalmából


2021. november 19-én a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Dísztermében Várkonyi Borbála esztéta tartott előadást L’amore che mi fa bella. Dante világa címmel az iskola egykori névadója, Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából. Az előadás után a résztvevők megtekinthették az író fő művének, az Isteni színjátéknak a pannonhalmi könyvtárban őrzött, 1491-ből származó kiadását.

A KÖNYVTÁR, mint kutatóhely és információt szolgáltató intézmény ZÁRVA tart


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, mint kutatóhely és informácót szolgáltató intézmény 2021. december 31-ig a járvány erősödése miatt nem fogad könyvtárhasználókat.

A klasszicista teremkönyvtár a turisták számára látogatható. Az aktuális nyitvatartásról a Pannonhalmi Főapátság honlapján tájékozódhatunk: https://pannonhalmifoapatsag.hu/turizmus/

Szent Márton-napi vendégünk


Az idei Szent Márton-napon Pál József Csaba temesvári megyés püspök úr volt a vendégünk.  Tours-i Szent Márton, Pannonhalmi Főapátság védőszentje ünnepén ő vezette a liturgiát a bazilikában. A püspök úr pannonhalmi látogatása során találkozott a gimnázium növendékeivel és érdeklődő figyelemmel tekintette meg a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat és Levéltárat.

Népzenészek látogatása Pannonhalmán


November 4-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék oktatói és hallgatói, látogatták meg a Pannonhalmi Főapátságot. Csatlakoztak még hozzájuk a PPKE BTK hallgatói és egy tanár a budapesti Ward Mária Katolikus Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskolából – valamennyien népzenészek. A vendégek a könyvtárban középkori kotta-fragmentumokat tekintettek meg, valamint kiemeltem kéziratos énekeskönyveket: a Döri és a Varsányi énekeskönyvet, valamint Herchl Antal és Szoszna Demeter énekeskönyvét.

Beszámoló az EKE közgyűléséről


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2021. október 21-én jelenléti közgyűlést tartott Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az egyesület életében a legfontosabb esemény a három napos nyári találkozó, melynek megrendezését más-más helyszínen, más-más könyvtár vállalja. Utoljára 2019-ben Esztergomban találkoztak személyesen az egyházi könyvtárosok. 2020-ban a pandémia miatt el kellett halasztani az egyházi levéltárosokkal (MELTE) és múzeumi munkatársakkal (EME) közösen, Pannonhalmára tervezett rendezvényt.

 

A Néprajzi Múzeum munkatársainak látogatása Pannonhalmán


Október 4-én a Néprajzi Múzeum mintegy hatvan munkatársa látogatott el Pannonhalmára. Délelőtt előadást hallhattak a Pannonhalmi Főapátság kulturális koncepciójáról, Dejcsics Konrád atyától a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójától, majd megtekintették a Bazilikát Szita Bánk bencés testvér és a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei (Könyvtár, Levéltár, Múzeum) kincseit Ásványi Ilona könyvtárigazgató, Dénesi Tamás levéltárigazgató és Tanai Péter múzeumigazgató vezetésével.