Inicial Autóház Kft. munkatársai és partnereik látogatása Pannonhalmán


Inicial Autóház Kft. október elején három napos szakmai programot szervezett, melyre a legnagyobb partnereit hívta meg. A konferencián túl október 8-án  a résztvevők Pannonhalmára látogattak, ahol egy különleges látogatáson vehettek részt Főapátságban. A Pannonhalmi Fapátsági Könyvtárban és a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban bemutatót láthattak a könyvtár és a levéltár ritkaságaiból, érdekességeiből.A program koncerttel zárunk a Boldogasszony-kápolnában.

 

Rejtett kincseink… gyűjteményünk legrégebbi (13. századi) kódexe


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár muzeális gyűjteményének legrégibb kódexe egy 13. századi Biblia. A 498 levélből álló pergamenre írt kötet provenienciája ismeretlen. Az előtábla belső oldalán 19. századi „régi pannonhalmi” jelzet olvasható: 3c2. A könyv csaknem fehér színű vaknyomásos, fatáblás kötésén az ausztriai Gaming karthauzi kolostorának szuperexlibrise látható – a kolostor könyvkötőműhelyében készülhetett, a 18. században.

 

„Érzelmi labirintusban … az otthon megnyugtató biztonságával” a Pannonhalmi Főapátságban


A XVI. Arcus Temporum művészeti fesztivál nagy koncertjeinek helyszíne a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár reprezentatív klasszicista könyvtárterme volt, ahol Vendégség kulturális évadban otthonra talált művész és közönség, hívő és kereső, előadó és zenekedvelő.

 

„Immár több mint másfél évtizede az augusztus elképzelhetetlen Pannonhalmán az Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztivál nélkül. A járványhelyzet miatt idén a Pannonhalmi Főapátságnak szűkítenie kellett a programon, de a színvonalból egy jottányit sem engedtek."

Szent István… Ezen… kápolnában ajánlá az Boldogságos Szűznek… Magyar Országot…


Magyarország régi, latin elnevezése Regnum Marianum, Mária királysága, Mária országa. A kifejezés abból a hagyományból ered, mely szent az utód nélkül maradt Szent István király 1038. augusztus 14-én, a halála előtti napon felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Bizonyos források szerint mindez Székesfehérvárott történt, Esterházy Pál azonban 1696-ban megjelent művében azt írja, hogy Pannonia Szent Hegyén, a mai Pannonhalmán

 

A XVI. Arcus Temporum Fesztivál kiemelt helyszíne a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtára


A Vendégségben kulturális évad keretében augusztus 21. és 23. között immár a XVI. Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztivált szervezi meg a Pannonhalmi Főapátság. Bár a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtára eddig is a fesztivál kedvelt helyszíne volt, a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt, idén három nagy koncertnek is helyett ad a viszonylag nagy muzeális tér és ...

 

Szent István király intelmei Pannonhalmán, ahol ezer éve „mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a Regula rendjében”


A gyűjteményét tekintve ezer, az épülete szempontjából mindössze kétszáz éves pannonhalmi könyvtár falait, a reformkorban, nagyjából az úgynevezett Palota épületrész alapjaira húzták fel, mely a kolostort felkereső uralkodó – Szent István – szálláshelye volt, amikor a monostorban tartózkodott. Augusztus 20-án ebben, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, az egykori (királyi) palota épületrész előtti térben hangoznak fel, immár hagyományosan...

 

Csillagok alatt – rendhagyó esti látogatás a Pannonhalmi Főapátságban


A Vendégség hívószóval meghirdetett kulturális évad egyik programjaként augusztus 12-én este rendhagyó túrára várta a Pannonhalmi Főapátság az érdeklődőket. Az együttlét imádsággal indult – az esti zsolozsmán, a vesperáson vehettek részt a vendégek, majd Jurinka Szilveszter bencés atya vezetésével bejárták a Pannonhalmi Bazilikát, csillagábrázolásokat keresve. Ezután a Könyvtárban folytatódott a séta, ahol éggömböket és csillagászattal kapcsolatos régi könyveket tekinthettek meg a látogatók, Ásványi Ilona, a könyvtár vezetője segítségével.

 

Rejtett kincseink… a legrégebbi ősnyomtatványunk (1470)


Ősnyomtatványnak nevezzük az Európában, a könyvnyomtatás feltalálásától (1450) kezdve 1500. december 31-éig készült könyveket. A legkorábbi nyomtatványok értékét nem feltétlenül a tartalmuk, hanem nyomdászattörténeti értékük adja. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár legrégibb ősnyomtatványa, mely 1470-ben keletkezhetett, egy liturgikus szöveg-részlet, az ún. szentmise kánon magyarázata.  A kánon (latinul canon) a szentmise központi része, az ún. áldozati imádság a Sanctus és a Miatyánk között.