Bemutató a könyvtárban a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum gyűjteményeiből- Ikongyűjtemény


2021 májusában az Esztergomi Keresztény Múzeumból a Pannonhalmi Főapátságba került  Ruzsa György fémikon gyűjteménye. A letétként kezelt műtárgyak adatolt, feldolgozott állapotban kerültek hozzánk. A gyűjteményből bemutató látható a könyvtár déli kisebbik termében. Az 1120 db tárgy elérhető a következő adatbázisban:https://hu.museum-digital.org/collection/1245

Bemutató a könyvtárban a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum gyűjteményeiből – Képtár


A Pannonhalmi Főapátsági Múzeum a kincstárból, képtárból, a metszettárból, a numizmatikai gyűjteményből, régiségtárból és ásványtárból áll. Idesorolhatjuk még a fotótárat, a képeslap-, a szentkép- és a bélyeggyűjteményt. A kincstár anyagából 2021-ben a templom népbejárója közelében nyílt állandó kiállítás. A képtár anyagából a könyvtár déli nagyobb oldaltermében láthatunk bemutatót.

 

A Kincseiből régit és újat kiállítás egy kötetéről: a Mosonszentjánosi Kódexről – 2. – a fakszimile


A 19. században – talán összefügg a romantikával, mint korszellemmel és a műszaki fejlődéssel mindenképpen – felmerült az igény, hogy a régi könyvekről az eredetihez majdnem teljesen hű másolatokat készítsenek. A hasonmás kiadások esetében megkülönböztetünk fakszimile és reprint kiadványokat. A Mosonszentjánosi Kódex fakszimile kiadását a Pytheas Könyvmanufaktúra készítette el. Először csak egy válogatás született Manherz Károly, Boross Marietta és Stang Mária közreműködésével, majd elkészült a teljes kódex hasonmás kiadása

 

A Kincseiből régit és újat kiállítás egy kötetéről: a Mosonszentjánosi Kódexről – 2. – az eredeti kódex


A Mosonszentjánosi Kódexet nagyobb részben Johann Anton Lang a mai Győr-Moson-Sopron megyei Mosonszolnokon (Zanegg) 1808 és 1810 között írta, és illusztrálta. Ötvenegy egész oldalt betöltő képet és számos iniciálét találunk a kötetben. Ezek a maguk naiv, ugyanakkor eredeti, természetes és őszinte hangján jelenítik meg e terület, Moson megye németek lakta vidékének (Heideboden) hitét, hagyományőrzését és azt az igényt, hogy mindennapjainak örömét és bánatát a maga naiv művészi szintjén kifejezze.

 

A Kincseiből régit és újat kiállítás egy kötetéről: a Mosonszentjánosi Kódexről -1.


A Pannonhalmi Főapátság kulturális évadának hívószava 2022-ben a Megújulás. A klasszicista teremkönyvtárban a De thesauro suo nova et vetera – magyarul: Kincseiből újat és régit című időszaki kiállításon látható a pannonhalmi könyvtár Benedictina gyűjteményében őrzött Mosonszentjánosi Kódexnek (Der Sankt-Johanner Kodex) a hasonmás változata.

 

Kincseiből újat és régit - De thesauro suo nova et vetera-Időszaki kiállítás a klasszicista teremkönyvtárban


De thesauro suo nova et vetera

(Kincseiből újat és régit)

Időszaki kiállítás a Megújulás kulturális évadban a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

klasszicista teremkönyvtárában

 

Gerő Éva és Gerő Katalin Alap – 2022 Pályázati felhívás


A Gerő Éva és Gerő Katalin Alap – melynek kezelője a Pannonhalmi Főapátság – pályázatot hirdet magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak számára restaurálására, és állományvédelmi eszközök beszerzésére. A pályázati úton elnyerhető támogatás összege: 300.000 Ft

A benyújtott pályázati anyag tartalma:

folytatás… Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 4.


Az első részben említett Szent István szobor helyére került az a Pannonhalmát ábrázoló makett (terv), ami a valóságban soha nem valósult meg. A modellt Johannes Packhnak tulajdonítjuk, aki a könyvtár második építőmestere volt, és akinek a most is látható zömében klasszicista épületegyüttest köszönhetjük. A műtárgyról kevés információnk van.

 Egy makettről Szeder Fábián bencés ír, 1839-ben: Ma vevém által Sz. Mártoni monostornak Mintáját, mellyet Packh Architestus készített.

folytatás… Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 3.


Zsoldos Xavér bencés szerzetes akvarellje után a másik kedves metszet a pannonhalmi monostor átépítési terve 1777-ből, mégpedig a keresztmetszeti rajz a templom homlokzatával (Mons Sacer 996-1996 II. kötet 65. oldal) Ezen rajzon egy barokk teremkönyvtárat is láthatunk. A tervező gondosan berajzolta a polcokat, a polcokon a könyveket sőt a pakolászó szerzeteseket is. A címképen a könyvtár-részlet, a teljes kép a csatolásban látható.