Szent Benedek nyári ünnepe: július 11.


Szent Benedek temetése napját – március 21-ét – a 9. századtól ünneplik. július 11-én az Egyház hagyományosan arról emlékezik meg, hogy Benedek csontereklyéit Monte Cassinoból előbb Fleury francia monostorba, később az Saint Benoit sur Marne apátságba vitték át. Amióta 1964-ben Szent VI. Pál pápa Benedeket Európa védőszentjének nyilvánította, ez a nyári dátum vált Szent Benedek főünnepévé

 

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete látogatása


A  Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 52. Vándorgyűléséhez kapcsolódva 2021. július 6-án biciklitúrát szervezett Közös utakon programcímmel Pannonhalmára. A könyvtáros kollégák  megnézték a Főapátság nevezetességeit, kiemelten a könyvtárat és az új látnivalót az Illatmúzeumot. Örömmel láttuk vendégül az egyesület kerékpártúrára vállalkozó tagjait! 

MELTE vándorgyűlés Pannonhalmán


A Magyar Egyházi levéltárosok Egyesülete 2021. június 28. és 30 között Pannonhalmán szervezete meg idei nyári találkozóját. A konferencia résztvevői megtekinteték a pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeit, köztük a könyvtárat.

A háromnapos rendezényről tudósítás olvasható a Pannonhalmi Főapátság honlapján: https://pannonhalmifoapatsag.hu/egyhazi-leveltaros-konferencia-es-vandor...

Kirándulás: Jákra és Szombathelyre


2021. június 21-én a pannonhalmi kulturális terület (könyvtár, levéltár, múzeum, kulturális iroda) munkatársai Jákra és Szombathelyre kirándultak. Jákon Sarkadi Márton és Pap Ildikó Katalin értő vezetésével megtekintették a régészeti ásatásokat, Szombathelyen a Savaria Múzeum kezelésébe tartozó felújított Éva-malomban a rendezés alatt álló Schrammel-gyűjteményből készülő kiállítást, a Szombathelyi Képtárban pedig a VI. textilművészeti triennálét.

 

SCHRAMMEL-gyűjtemény

Oklevelek és kódexek nemesmásolatok formájában és díszes molinókon


A pannonhalmi könyvtár klasszicista könyvtártermében kiállítási másolatok formájában évek óta megtekinthették a látogatók a Pannonhalmi és a Tihanyi Apátság alapítólevelét. 2021-ben ez a bemutató a Szent László összeírólevéllel, a Pannonhalmi Hóráskönyvvel, valamint a Pannonhalmi Evangelistariummal bővült. Az oklevelek és kódexek bemutatását szép kivitelezésű molinók is segítik.

A közgyűjtemények napjainkban a muzeális dokumentumoknak digitalizált változatát is őrzik adatbázisaikban.

Kiállítás a kiállításban – SZUBJEKTIV ARCHÍVUM


Két évet, két tematikus és spirituális évadot( 2020 Vendégség/2021 Emlékezet) köt össze az a kutatási és kiállítási munka, amelyben muzeológusok, kurátorok, művészek dolgoztak a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiben: a könyvtárban, a levéltárban, a múzeumban és az iskolai gyűjteményekben. Ebből a munkából született meg a Láthatatlan spektrumok című kiállítás. Az alkotómunkával kinyitottuk a gyűjteményeket évszázadok óta őrző és gyarapító szerzetesközösség felé is: a kutatást beszélgetéssé alakítva.

 

A Pécsi Misekönyv iniciáléiból… Úrnapja


A görög eu és kharisz szavakból származó Eucharisztia kifejezés jelentése hálaadás. Egyrészt a kenyér színében megőrzött, velünk lévő Krisztus áldozati testét jelenti, másrészt a szentmisét, amit kenyértörésnek vagy az Úr vacsorájának is szokás nevezni, az utolsó vacsorára utalva, amikor Jézus megalapította az Eucharisztiát.

Egy újsághírre: Illatmúzeum nyílik a Pannonhalmán


A pannonhalmi könyvtár gyógynövényekkel kapcsolatos kéziratai közül is láthatunk néhányat nemesmásolatban a május 30-án megnyílt múzeumban. Egy 1201-ben kelt oklevél szerint kórház (ispotály) működött Pannonhalmán. A 17-18. században már több gyógyászattal foglalkozó szerzetest tudunk név szerint azonosítani, akik közül három különösen is kiemelkedik: Lancsics Bonifác, Reisch Elek, Zsoldos Xavér.

 

A Pécsi Misekönyv iniciáléiból… Pünkösd


A pünkösd (görögül pentekoszté, az 'ötvenedik' szóból) a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. 2021-ben május 23-án ünnepeljük. Jézus, mennybemenetekor megígérte a Szentlelket tanítványainak. Amikor elérkezett pünkösd napja, „mind együtt voltak… Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre.