Gerő Éva és Gerő Katalin Alap – 2022 Pályázati felhívás


A Gerő Éva és Gerő Katalin Alap – melynek kezelője a Pannonhalmi Főapátság – pályázatot hirdet magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak számára restaurálására, és állományvédelmi eszközök beszerzésére. A pályázati úton elnyerhető támogatás összege: 300.000 Ft

A benyújtott pályázati anyag tartalma:

folytatás… Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 4.


Az első részben említett Szent István szobor helyére került az a Pannonhalmát ábrázoló makett (terv), ami a valóságban soha nem valósult meg. A modellt Johannes Packhnak tulajdonítjuk, aki a könyvtár második építőmestere volt, és akinek a most is látható zömében klasszicista épületegyüttest köszönhetjük. A műtárgyról kevés információnk van.

 Egy makettről Szeder Fábián bencés ír, 1839-ben: Ma vevém által Sz. Mártoni monostornak Mintáját, mellyet Packh Architestus készített.

folytatás… Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 3.


Zsoldos Xavér bencés szerzetes akvarellje után a másik kedves metszet a pannonhalmi monostor átépítési terve 1777-ből, mégpedig a keresztmetszeti rajz a templom homlokzatával (Mons Sacer 996-1996 II. kötet 65. oldal) Ezen rajzon egy barokk teremkönyvtárat is láthatunk. A tervező gondosan berajzolta a polcokat, a polcokon a könyveket sőt a pakolászó szerzeteseket is. A címképen a könyvtár-részlet, a teljes kép a csatolásban látható.

folytatás - Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 2.


A falakon látható képek közül kettő különösen is kedves számunkra. Az egyik egy 1767-ban készült rajz, Zsoldos Xavér bencés munkája. A nagyméterű 45,5 x 135 cm akvarell valószínűleg Sajhgó Benedek főapátnak készült, fogadalomtételének ötvenéves jubileumára. A címképen részlet látható, a teljes kép a csatolásban.

Régi-új kiállítás könyvtárunk előterében – 1.


A pannonhalmi klasszicista teremkönyvtár előtere hosszabb-rövidebb ideig az elmúlt évtizedekben is helyet adott különböző kamara-kiállításoknak, melyeken a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemény (múzeum-levéltár-könyvtár) egyes érdekesebb műtárgyait mutatták be. A most látható kiállítás legtöbb darabja – különböző korokból származó rajzok és metszetek igényes másolatai Pannonhalmáról – 2011-ben találta meg a helyét ebben a kis térben, azóta csak kisebb, de mégis jelentősnek mondható változások történtek itt.

Rejtett kincseink…a jelenlegi ismereteink szerint unikum Zágrábi Diurnale


Jelenlegi ismereteink szerint a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár gyűjteményében őrzött, 1525-ben Velencében, Peter Lichtenstein nyomdájában készült Zágrábi Diurnale (Diurnale Zagrabiense) unikum nyomtatvány, egyetlen a világon. Jelentős abból a szempontból is, hogy Szoliva Gábriel kutatásai alapján a nyomtatvány az utolsó ismert liturgikus emlék a Tridentinum előtti Zágrábból.

A kötet rövid bibliográfiai leírása:  Diurnale Zagrabiense. Venetiis,1525 Liechtenstein. [22]456 lev.16° Mai jelzete: 121 J 5

 

Rejtett kincseink… ősnyomtatvány zsolozsmáskönyv, a Melki Diurnale


Az 1488-ban, Augsburgban, Erhard Ratdold nyomdájában nyomtatott ősnyomtatvány tartalmilag – mint a diurnale általában – a szerzetesek kötelezően elvégzendő zsolozsmája nappali imaóráit foglalja magába. A könyvecske – ahogy a számozatlan első levél versoján olvasható-nagyon „kézreeső” (manualis), a kóruson használt nagyméretű zsolozsmáskönyvekkel ellentétben könnyen kezelhető, az úton vagy a kolostortól távol levő szerzetesek számára készült.

Bibliográfiai leírása: Diurnale Mellicense. Augsburg, 1488 [328] fol. ill. 16°

 

Isten igéjének vasárnapján megmutattuk a ritkán látható Pannonhalmi Evangelistariumot a pannonhalmi bazilikában


2022. január 23-án, Isten igéje vasárnapja idei ünnepén a szentmise után megmutattuk a liturgián résztvevő érdeklődő híveknek a Pannonhalmi Evangelistariumot. Ferenc pápa rendelte el 2019. szeptember 30-án közzétett Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelében, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a Biblia középpontba helyezésével. Az Evangelistarium a pannonhalmi monostor használatára készült a 16. század elején, gyűjteményünk becses kincse. 

 

A gyűjteményünkben őrzött Kis János (1770-1846) levelek közzététele


2021 őszén jelent meg a Kis János (1770-1846) szuperintendens irodalmi és tudományos levelezése című kötet (Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó), melyet Tóth Kálmán rendezett sajtó alá. A kötetben más egyházi és közgyűjtemények mellett a pannonhalmi könyvtárban őrzött Kis János leveleket is közzétette a szerkesztő.

 

Részletek az Bevezetésből

Megjelent a Collectanea 9. kötete


Megjelent

a Collectanea Sancti Martini,

a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője

9. kötete

 

 

Tartalom:

Közlemények:

Takács László. Szent Columbanus Szent Márton sírjánál

Bakos Gergely OSB: Középkori beöltözés az Olajfák hegyén. Nicolaus Cusanus prédikációja a Monte Olivetó-i apátságban