Megjelent a Collectanea VII. kötete


Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek  Értesítője VII. kötete, benne Schmelzer-Pohánka Éva tanulmánya a Pécsi Misekönyv pannonhalmán őrzött példányáról

 

 

Tartalom

 Tanulmány

Lakatos Adél: Haynald Lajos bíboros, kalocsa-bácsi érsek törekvései az első kalocsai főpap, Asztrik kultuszának felelevenítésére

 Közlemények

Áldott karácsonyt, békés ünnepet kívánunk!


Ha hiszünk abban, hogy Isten szeretettel néz ránk, karácsonykor született Fia szemein keresztül, Aki átvette tőlünk és mindenkitől minden terhünket, akkor szabadok leszünk a láncoktól, amelyek önmagunkhoz, saját köreinkhez és szükségleteinkhez kötnek. ( Klaus Hemmerle: A jászolhoz a hátsó ajtón át)


ADVENT - 2019


Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istent szolgáljuk, használjuk fel az időt és maga az idő szent idővé válik. (Szent Ágoston)

Isten emberré válása nem idill, hanem botrány: elénk lép egy gyermek kicsinységében. Ott akar megszületni, ahol nincs jelen. Jézus, Isten nagy fényét nem látványos csodákkal és hatalmát fitogtatva lobbantotta fel, hanem szegényes születésének és kiszolgáltatott halálának alázatosságában és kicsinységében. (Klaus Hemmerle)

Évzáró kirándulás Pannonhalmára


November 27-én a Kereskedelmi és Hitelbank munkatársai évzáró kiránduláson jártak Pannonhalmán. A szervezők a szokatlan esti időpontban - 18 órakor kezdődött a látogatás - nem a szokásos vezetést kérték, hanem egy különleges programot: csak a könyvtárat nézték meg, ahol a könyvtár kincseivel lllusztrált könyvtörténeti bemutatón vehettek részt. 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) szervezte Szomszédoláson jártunk


November 26-án részt vettünk az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) által szervezett Szomszédoláson. Ezúttal a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtárát, az OSZK Plakát és Kisnyomtatványtárát, majd az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtárát látogattuk meg. A programról beszámoló olvasható az EKE honlapján itt: https://eke.hu/hirek/szomszedolas-2019-november-26

Az MKE Társadalomtudományi Szekció kirándulása Pannonhalmára


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Társadalomtudományi Szekciója kirándulást szervezett Pannonhalmára november 23-án. Ásványi Ilona vezetésével megtekintették a Főapátság nevezetességeit és egy bemutatón megismerhették a könyvtár kincseit. Nagy érdeklődéssel nézegették a kódex-fragmentumokat, néhány különösen érdekes ősnyomtatványt és a kézirattár értékeit.

A Salzburgi Missale Pannonhalmán őrzött példányának restaurálása


A Collectanea (a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények Értesítője) hatodik kötetében tanulmányt olvashatunk a Salzburgi Missale restaurálásáról, Fehreintheil Henriette restaurátor tollából.

A tanulmány a csatolásban olvasható

A különösen szép nyomtatványról ismertetőt olvashatunk könyvtárunk honlapján itt:

https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseink-salzburgi-missale-1492-evi-nurnbergi-kiadasa-15-szazad-egyik-legszebb-konyve

Megjelent a Collectanea hatodik kötete


Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények Értesítője hatodik kötete

Tanulmányok-Közlemények-Források-Szemle

Tartalom:

I. Tanulmányok

Halász Tibor: Eszmény és valóság. A magyar ciszterciek megújulási törekvései a 20. században

Kisnémet Fülöp OSB:A pannonhalmi bencések és az 1945-ös földreform

II. Közlemények

Adománygyűjtő akciónk zárása Szent Márton ünnepén


Örömmel jelentjük, hogy augusztus 1. és október 31. között a könyvtár többespéldányainak kiárusításából 400.000 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk. Ebből 200.000 Ft-ot a Pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániának adunk át a Szent Márton asztala program részére, mely melegétkezést biztosít Pannonhalma városban a rászorulóknak. A másik 200.000 Ft-ból a Pannonhalmi Bencés Gimnázium azon diákját-diákjait támogatjuk.