Könyvajándék a Crouy-Chanel család könyvtárából


2021 novemberében a 16. századi jeles történetíró, Orteliusnak Martin Meyer által átdolgozott és kibővített Ortelius Redivivus et Continuatus című, 1665-ben Nürnbergben megjelent munkáját kapta a pannonhalmi könyvtár ajándékba Crouy-Chanel Imrétől.

A mű rövid leírása: Hieronymus Ortelius: Ortelius Redivivus et Continuatus... Nürnberg, 1665

A mű jelentősége:

A 16. század egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alkotása, Sebastian Münster Cosmographia című művének restaurálása a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap támogatásával


2021-ben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár volt a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap kedvezményezettje. A támogatásból a 16. század egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alkotását, Sebastian Münster Cosmographia  című művének 1554-ben kiadott, gyűjteményünkben őrzött cseh nyelvű példányát restauráltattuk.

 

Támogatás a több mint 600 éves Pfannbergi Missale restaurálására a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattól


Ahogy könyvtárunk honlapján hírt adtunk róla, támogatásgyűjtésbe kezdtünk a 15. századi Pfannbergi Missale restaurálására: https://konyvtar.osb.hu/hu/hirek/adomanygyujtes-pannonhalmi-foapatsagi-gyujtemenyek-harom-mutargyanak-restauralasara A kódexet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat „fogadta örökbe”.

Új esztendő-2022


Áldásos új esztendőt, testi-lelki egészséget, erőt, kedvet, lendületet, tartalmas feladatokat és valódi – az igazi Ajándékozóra alázattal visszavezetett – sikereket kívánunk minden eddigi és leendő kutatónknak, könyvtárunk látogatójának Pilinszky János  írásával - a pannonhalmi könyvtár munkatársai

Karácsony-2021


… A földi nyomorúságban, jászolban és a pásztorok közt világrajött Gyermek megszületett az égben, dicsőségben, hatalomban és pompában. Születésének napja az örökkévalóság.… Pillanatról pillanatra Ő születik meg a mi szívünkben is: bennünk él ez az örökkévaló születés, ez a befejezést nem ismerő kezdet, az önmagától születő Isten mindig új, örök valósága... (Thomas Merton)

Áldott karácsonyt, békés ünnepet kívánunk!

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársai

Advent-2021


Az adventi és a karácsonyi idő megfelelő időszak arra, hogy érintkezésbe kerüljek a saját gyökereimmel. Az advent lényege, hogy Krisztus eljön hozzám, hogy én megérkezhessek ön magamhoz. A Vele való találkozásban érintkezésbe kerülök valódi lényemmel és a gyökereimmel

Dante világa - Előadás Dante halálának 700. évfordulója alkalmából


2021. november 19-én a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Dísztermében Várkonyi Borbála esztéta tartott előadást L’amore che mi fa bella. Dante világa címmel az iskola egykori névadója, Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából. Az előadás után a résztvevők megtekinthették az író fő művének, az Isteni színjátéknak a pannonhalmi könyvtárban őrzött, 1491-ből származó kiadását.

A KÖNYVTÁR, mint kutatóhely és információt szolgáltató intézmény ZÁRVA tart


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, mint kutatóhely és informácót szolgáltató intézmény 2021. december 31-ig a járvány erősödése miatt nem fogad könyvtárhasználókat.

A klasszicista teremkönyvtár a turisták számára látogatható. Az aktuális nyitvatartásról a Pannonhalmi Főapátság honlapján tájékozódhatunk: https://pannonhalmifoapatsag.hu/turizmus/