Gerő Éva Alap - 2020 - Pályázati felhívás


A Gerő Éva Alap – melynek kezelője a Pannonhalmi Főapátság – pályázatot hirdet

magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak számára restaurálására, és állományvédelmi eszközök beszerzésére.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 300.000 Ft

A benyújtott pályázati anyag tartalma:

Tavaszi virtuális séta a pannonhalmi arborétumban és gyógynövénykertben egykor és ma…


Ma, április 9-én éppen 189 évvel ezelőtt történt, hogy a minden kulturális, tudományos, művészeti és természeti szépségre kíváncsi Kazinczy Ferenc Pannonhalmára érkezett, hogy meglátogassa barátját, Guzmics Izidort. Az 1831. április 7-től 13-ig tartó utazásról  adtunk már  hírt honlapunkon itt: https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseink-korabeli-1831-tudositas-az-ujonnan-epult-pannonhalmi-foapatsag-klasszicista

Nagyhét – 2020


Virágvasárnappal – idén 2020. április 5-én – elkezdődik a húsvétot megelőző nagyhét. A Pannonhalmi Evangelistarium díszes iniciáléjával – melyen Dürer hatása érezhető - és Anselm Grün szavaival kezdjük el ezt a keresztények számára fontos időszakot, mely legnagyobb ünnepünket, a húsvétot közvetlenül megelőzi.

 

Rejtett kincseink… a Pannonhalmi Evangelistarium és Benedictionale


A Pannonhalmi Evangelistarium és Benedictionale a 16. század elején keletkezett. A colligatum kötet első része (evangelistarium) 1511 körül született, a második része (benedictionale és a szerzetesi fogadalomtétel szertartásának leírása) 1515 és 1616 között. A 320 x 220 mm nagyságú, 60 levélnyi pergamenre írt munka a pannonhalmi monostor használatára készült; a monostorban minden bizonnyal működő scriptorium kései kéziratos emléke. Késői, hiszen 1450 után már elkezdődött a nyomtatott könyvek előállítása.

Szent Benedek ünnepén…


Március 21. Szent Benedek ünnepe

A Pannonhalmi Evangelistariumban látható képpel-ábrázolással emlékezünk meg róla

és köszöntünk mindenkit,

aki a bencés lelkiség-szellemiség kedvelője

 

Rejtett kincseink… a könyvek maguk vallanak tulajdonosukról


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár történetében jelentős szerepelt játszott a 17. században a könyvszerető Himmelreich György főapát. Könyveiben a következő „beszédes” possessort olvashatjuk: Georgii sum Himmelreich, Archiabbatis S(ancti) Martini vagyis Himmelreich Györgyé - Szent Márton monostora főapátja - vagyok, tehát a könyvek „maguk vallanak” tulajdonosukról.

A könyvtárban őrzött kéziratos kötetkatalógusa, mely 800 kötetet sorol fel, sokoldalúan művelt, humanista könyvgyűjtőről árulkodik.

Rejtett kincseink ... egy különleges kolligátum-kötet


Miközben a régi könyvek lapjait forgatjuk, visszatekinthetünk a régmúltba, átélhetjük a korábbi olvasók örömeit, áhítatát, … a sokszínű tudomány gazdagságának örömét. Mesélnek a könyvek, csak csendben hallgatnunk kell őket. – írja W Salgó Ágnes a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtát különleges ősnyomtatványairól és korai antikváiról írt ismertetőjében. (W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016. 63. p.)

 

Rejtett kincseink… egy a trienti zsinat után passió-szövegkönyvként használt misekönyv


Könyvtárunk honlapján már két ízben is tettünk közzé információkat a Salzburgi Missale 1492. évi, nürnbergi kiadásának Pannonhalmán őrzött példányáról, feltárásáról, restaurálásáról és kiállításáról. Az egyesek által a 15. század egyik legszebb könyvének tartott nyomtatvány pannonhalmi példányának további érdekessége, hogy trienti zsinat liturgikus reformja után passió szövegkönyvként használták.

A Salzburgi Missale 1492. évi, nürnbergi kiadásának Pannonhalmán őrzött példányáról itt olvashatunk további információkat: