Értesítés


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

2020. március 16-tól határozatlan ideig

ZÁRVA TART

a koronavírus-járvány miatt

Rejtett kincseink… az első magyarországi könyvjegyzék (könyvkatalógus)


Az első magyarországi könyvkatalógus (könyvjegyzék) egy a pannonhalmi bencés apátság egyházi kincseit, könyveit, javait és népeit összeíró, Szent László idejében, 1090 körül keletkezett oklevélen maradt fenn. Az összeírás érdekessége, hogy a birtokok, szolganép felsorolása mellett részletezi a kolostor kincseit, liturgikus eszközeit, a templom berendezési tárgyait és a könyveket is.

 

"Régikönyves" konferencián jártunk


A BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, a MOKKA Egyesület, MOKKA-R Tagozat és az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága közös konferenciáján: Könyvek magántulajdonban (1770–1820) jártunk, az MTA Könyvtár és Információs Központban, 2020. március 6-án, melyen a szervező egyesületek, munkacsoportok számoltak be legújabb kutatási eredményeikről.

Rejtett kincseink… hexameteres költemény Jézus Krisztus szenvedéséről 1494-ből


„Ritkaságnak számít, tudomásunk szerint a világon mindössze tizennégy, Magyarországon ebben a Pannonhalmán őrzött egyetlen példányban ismert Hieronymus de Vallibus páduai orvos és humanista költő munkája, az 500 hexameterből álló, antik hagyományt követő epikus munka Jézus szenvedéséről, a Jesuida seu De passione Christi.” (W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016 49-50)

Szent Benedek nagyböjti tanácsaiból


2020. február 26-án, hamvazószerdával elkezdődött az idei nagyböjt. Szent Benedek, Regulájában e kiemelt időszakra többek között ezt írja elő:

A tétlenség a lélek ellensége. Ezért  a testvérek a megállapított időben kézi munkával foglalkozzanak, más órákban pedig szent olvasmányokkal.(1-4.)

Megjelent a Collectanea VII. kötete


Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek  Értesítője VII. kötete, benne Schmelzer-Pohánka Éva tanulmánya a Pécsi Misekönyv pannonhalmán őrzött példányáról

 

 

Tartalom

 Tanulmány

Lakatos Adél: Haynald Lajos bíboros, kalocsa-bácsi érsek törekvései az első kalocsai főpap, Asztrik kultuszának felelevenítésére

 Közlemények

Áldott karácsonyt, békés ünnepet kívánunk!


Ha hiszünk abban, hogy Isten szeretettel néz ránk, karácsonykor született Fia szemein keresztül, Aki átvette tőlünk és mindenkitől minden terhünket, akkor szabadok leszünk a láncoktól, amelyek önmagunkhoz, saját köreinkhez és szükségleteinkhez kötnek. ( Klaus Hemmerle: A jászolhoz a hátsó ajtón át)


ADVENT - 2019


Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istent szolgáljuk, használjuk fel az időt és maga az idő szent idővé válik. (Szent Ágoston)

Isten emberré válása nem idill, hanem botrány: elénk lép egy gyermek kicsinységében. Ott akar megszületni, ahol nincs jelen. Jézus, Isten nagy fényét nem látványos csodákkal és hatalmát fitogtatva lobbantotta fel, hanem szegényes születésének és kiszolgáltatott halálának alázatosságában és kicsinységében. (Klaus Hemmerle)

Évzáró kirándulás Pannonhalmára


November 27-én a Kereskedelmi és Hitelbank munkatársai évzáró kiránduláson jártak Pannonhalmán. A szervezők a szokatlan esti időpontban - 18 órakor kezdődött a látogatás - nem a szokásos vezetést kérték, hanem egy különleges programot: csak a könyvtárat nézték meg, ahol a könyvtár kincseivel lllusztrált könyvtörténeti bemutatón vehettek részt.