Rejtett kincseink… egy újabb érdekes libellus gradualis: Georgius Pray Poema de institutione ac venatu falcorum libris IV comprehensum (Költemény a solymászatról négy könyvben) című műve


Habent sua fata libelli, azaz a könyveknek is megvan a maguk sorsa, tartja a régi mondás. Ha van könyv, melyre igaz a fenti kijelentés, Pray György most közreadott művére feltétlenül az. Ugyanis mind a szerzője, mind a témája, mind sorsa miatt megérdemli a figyelmet. Pray György művét – melynek első része 1749-ben jelent meg, a második része kéziratban lappangott, illetve a fellelt kéziratról kiderült, hogy az az átdolgozott első részt is tartalmazza – egy bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel kiegészítve, magyar fordításban vehetik kézbe az érdeklődők. A mű első, nyomtatásban is megjelent „két könyve,” nagyon ritka kiadvány Magyarországon, Pannonhalmán kívül az OSZK-ban, az Egyetemi Könyvtárban és egy magángyűjteményben van belőle tudomásunk szerint.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) éves találkozója


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2018. június 25. és 27. között Nyíregyházán tartotta éves összejövetelét, melyek könyvtárunk is részt vett. A találkozó házigazdája 2018-ban a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és könyvtára volt.
Az éves rendezvény szokásos programja közgyűlés, szakmai konferencia, szakmai délelőtt, kirándulás, a helyi nevezetességek, intézmények megtekintése, de nem maradhat el a lelki program, az ökumenikus ima sem, melyet idén a Szent Efrém Kórus koncertje helyettesített és gazdagított.

Múzeumok éjszakája a Pannonhalmi Főapátságban


A Pannonhalmi Apátsági Galériában a Két Világ Közt – Menekültsorsok itthon és Közel-Keleten című fotókiállást bemutatja Kisnémet Fülöp OSB, bencés szerzetes.
A Főmonostori kiállítótér Kibékülés 2018 című képzőművészeti és média időszaki kiállításán vezet Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtár igazgatója.
A Concordia fratrum – Apátválasztás Pannonhalmán című kiállítást a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában bemutatja Boros Zoltán, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár levéltárosa. Fény-vezetés a Bazilikában Dr Dejcsics Konrád OSB, kulturális igazgatóval.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rejtett kincseink… kora újkori zoológiai könyvek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban


… „A magyar bencés szerzetesek között sok tudós volt, oktatással is foglalkoztak, iskolákat létesítettek, ezért többek között zoológiai könyveket is gyűjtöttek. A könyvtárban jelenleg megtalálható ilyen tárgyú műveket azonban még nem dolgozták fel. Jelen közleményünkben a 16–18. századból származó zoológiai könyveket mutatjuk be, melyek legtöbbje könyvsorozat, kézikönyv, disszertáció vagy tankönyv, de magas színvonalú összefoglaló, tudományos könyv is található közöttük, mint CONRAD GESSNER, ULISSE ALDROVANDI vagy CARL LINNÉ munkái. Kiemelendő, hogy a könyvek negyede (a magyarországi könyvtárak állományának jelenlegi digitális feldolgozottsága alapján) csak ebben a könyvtárban tálható meg Magyarországon.” …

Rejtett kincseink… az anonim műként nyilvántartott könyvecske egyetlen teljes példánya Pannonhalmán található, ritkaság…


Horváth J. József nyugalmazott antikvárius, aki hosszú évtizedek óta foglalkozik a magyarországi egykori jezsuita egyetemek (Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár) libellus gradualis-ai (téziskönyvek, promotiós kiadványok) bibliográfiai adatainak  feltárásával hívta fel a figyelmünket a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Aureum philosophiae caelestis compendium, seu circulus menstruus.... Theses ex universa logica... Ladislaus Dobra de Zalathna... praeside...Ladislao Nedeczky... Claudiopoli, 1737. című téziskönyvecskére. Kutatásai alapján az anonim műként nyilvántartott könyvecske egyetlen teljes példánya Pannonhalmán található, ritkaság.

Könyvtárunk különös gyarapodása


A Miniszterelnökség műtárgyfelügyeleti hatósági egységeként működő Műtárgyfelügyelet, jogszabályi rendelkezések alapján 2004 ősze óta vezeti a lopott-műtárgyak nyilvántartását. Munkája nyomán az elmúlt években közel 400 elorzott, eltűnt műtárgy került vissza jogos tulajdonosához. Ezek zömét a rendőrségtől, illetve jogtalanul birtokló személyektől kaphatták vissza a tulajdonosok, három tételt azonban, ünnepélyes keretek között adott vissza a Műtárgyfelügyelet.

Scriptorium II. konferencia Pannonhalmán


Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszéke tudományos tanácskozást szervezett, 2018. május 7-8-án Pannonhalmán Scriptorium II. címmel. A konferencia, melynek  programja és az előadások rezüméje a csatolásban olvasható, középponti témája a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság volt.