Kiállítás a reformáció 500. évfordulóján


Március 21-én új kiállítás nyílt meg Könyvtárunkban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A kiállítás az 500. évfordulón megemlékezik Luther Mártonról és a többi, Luthert megelőző vagy követő reformtörekvőről, Rotterdami Erasmusról, Ulrich Zwingliről, Philipp Melanchthonról, Kálvin Jánosról. Alakjukat korabeli könyvkötésekkel idézi meg: szokás volt, hogy műveiket vaknyomásos bőrkötésben adták ki, a szerző – és a kiadást szponzoráló főúr - portréjával. Bemutatja a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött korabeli és korai Luther műveket.

Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárában és az OSZK Kézirattárában


Március 27-én az Egyházi Könyvtárak Egyesülése által megrendezett szomszédoláson az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárát és az OSZK Kézirattárát látogattuk meg. A Zenetudományi Intézet Könyvtárában Szepesi Zsuzsanna és Benyovszky Mária vezetésével tekintettük meg többek között a könyvtár olvasótermét, raktárát. A Bartók teremben betekintést nyertük a könyvtár történetébe, életébe is. A látogatás végén pedig a Zenetörténeti Múzeum aktuális kiállításait néztük meg. Délután az OSZK-ban Földesi Ferenc mutatta be a könyvtár történetét, azonbelül a Kézirattárat.

Szakmai nap a könyvtárunk részvételével


2017. február 16-án a Egyházi Könyvtárak Egyesülése megrendezte a 2017-es év első szakmai napját Adjátok meg Istennek, ami Istené  és a császárnak, ami a császáré (vö. Mt 22,21). Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra címen. A szakmai napra a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola épületében került sor. A délelőtt folyamán előadók között köszönthettük dr. Baritz Sarolta Laura domonkos nővért, valamint Bokros Márk bencés szerzetest. Délután pedig kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol Köntös László, dr. G.

Kereszténység és iszlám - konferencia a főapátságban


Január 17-én és 18-án a tolouse-i katolikus egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete közreműködésében az iszlám és a kereszténység kapcsolatáról konferenciára került sor a főapátságban francia és magyar tudósok előadásával és részvételével. A résztvevők közt jelen volt a toulousei domonkos egyetem rektora, s a francia domonkos szerzetesek mellett a résztvevők Libanonból (a Kaszliki Szent Lélek Egyetemről), Németországból (az Eichstaetti Katolikus Egyetemről) és Magyarországról érkeztek.

Karácsonyi nyitva tartás


Tájékoztatjuk a könyvtárhasználókat, hogy a Főkönyvtár 2016. december 19. és 2017. január 1. között zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Könyvtári kirándulás


December 14-én karácsonyi kirándulásként a Csornai Premontrei Apátságba látogattunk. Az apátságban Márton apát úr fogadott minket, aki bemutatta az apátságot, ezen belül a könyvtárat és a levéltárat is. A látogatás végén pedig Bertalan perjel vezetésével a Nagyboldogasszony Templomot tekintettük meg. Ezúton is köszönjük apát úr és az egész csornai premontrei közösség vendéglátását.

Megjelent a Könyvtárunkban őrzött kéziratos Kőrösy napló


Megjelent a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kéziratos napló:

Dr. Kőrösy László: Diákkori naplóm Esztergom 1961-1875
Kőrösy László életrajzát és a kísérő tanulmányt írta, valamint a bibliográfiát és a névjegyzéket összeállította Szalai Béla.- Esztergom: Laskai Orvát Antikvárium, 2016. - 159 p. (Libri Veteres Strigonii 5.)

Megjelent a Szent Márton és Pannónia című kiállítás angol nyelvű tanulmány- és katalóguskötete


Saint Martin and Pannonia: Christianity on the frontiers of the roman  world : Exhibition catalogus : Abbey Museum, Pannonhalma, 3 june - 18  september 2016 : Iseum Savariense, Szombathely, 3 june - 13 november 2016 / ed. by Endre Tóth, Tivadar Vida, Imre Takács. - Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság ; Szombathely : Savaria Múzeum, 2016. - 327 p. : ill. ; 28 cm