Európainak maradni. A könyvtárak szerepe és felelőssége…


2019. május 27. és 30. között Európainak maradni. A könyvtárak szerepe és felelőssége Európa kulturális örökségének megőrzésében, elérhetővé tételében és közvetítésében címmel szervezte meg Budapesten 48. Nemzetközi Munka- és Továbbképzési Kongresszusát az Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-. Ostmittel- und Südosteuropaforschung (ABDOS) az MTA Könyvtár és Információs Központtal és a Südosteuropa-Gesellschafttal együttműködésben A konferencia résztvevői május 30-án Pannonhalmára kirándultak.

Rejtett kincseink… egy kötet Náprághy Demeter könyvtárából


Naprághyi Demeter (1556-1619) püspök, erdélyi kancellár kora jelentős könyvgyűjtő egyházi méltósága volt. Győri püspökké történő kinevezése után, Erdélyből 200–300 kötetes könyvtárat hozott magával. Könyvgyűjteményének 50 kötete ma is a Győri Egyhámegyei Kincstár és Könyvtárban található. Könyvtárából egy kötetet a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őriz.

Rejtett kincseink… a Pécsi Misekönyv


Az idén 520 éves, Velencében, 1499-ben nyomtatott Pécsi Misekönyv (Missale Quinqueecclesiense) második kiadásából négy példány maradt fenn. Egy pergamenre és egy papírra nyomtatott példányt az OSZK őriz, és egy-egy pergamenre nyomott példányt a Pécsi Egyházmegye és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár.
A kép a Pécsi Misekönyv kolofónja

Habent sua fata libelli III. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napja


Habent sua fata libelli III. Május 8-án az Egyházi Könyvtárak Egyesülése „régikönyes” szakmai napján jártunk az MTA Könyvtár és Információs Központban. Az idei szakmai napon a protestáns gyülekezeti és iskolai könyvtárakra fókuszáltak a szervezők, mely gyűjtemények igazi kincseket őriznek. Ezen kívül előadást hallottunk a Pécsi Misekönyvről, valamint a sárospataki római katolikus gyűjteményben és a budapesti Központi Piarista Könyvtárban folyó munkákról is.

Húsvéti üdvözlet


Ha Krisztus nem támadt fel,

hiábavaló a ti hitetek

(Vö.: 1 Kor 15, 17)
 

Áldott ünnepet, fényes Húsvétot kívánnak

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársai