Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) - 50


Október 15-én az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ ünnepi megemlékezésre hívta egykori és jelenlegi munkatársait a magyarországi katolikus könyvtárak vezetőit, könyvtárosait. Előadást tartott Ásványi Ilona, a pannonhalmi könyvtár igazgatója, aki 2000 és 2009 között könyvtári referensként dolgozott az OKGYK-ban.

 

Rejtett kincseink… korabeli (1831) tudósítás az újonnan épült Pannonhalmi Főapátság klasszicista könyvtáráról


A minden kulturális és tudományos újdonságra kíváncsi nagy irodalomszervező, ítész, költő és fordító, Kazinczy Ferenc 1831-ben kipróbálta a kor egyik legnagyobb és új technikai vívmányát, a gőzhajót. A kirándulás során – melynek útieseményeit le is jegyezte - Pannonhalmán, Tatán, Esztergomban, Visegrádon és Vácott járt.

 

Gerő Éva Alap - 2019


Dr. Gerő Gyula 2015-ben alapítványt hozott létre lánya, Gerő Éva emlékére, Gerő Éva Alap elnevezéssel. Az alapítvány kezelőjének a Pannonhalmi Főapátságot kérte fel. A támogatás kedvezményezettje páros évben valamely magyarországi egyházi-felekezeti könyvtár, páratlan évben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. A csatolásban olvashatják a Gerő Éva Alap 2019. évi működéséről szóló beszámolót és a pannonhalmi könyvtár pályázatát

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napján jártunk


Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott (Ter 1,31a) 

Minden, mi él, Téged hirdet… 

a Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének az Országos Könyvtári Napok 2019 projekthéthez kapcsolódó, a teremtésvédelemmel foglalkozó szakmai napja október 2-án

 

Rejtett kincseink… Széchenyi István Hitel című munkájának a „Sopronyi Katolika Gymnasiumnak” ajánlott példánya


Széchenyi Hitel című munkája, a magyar gazdasági szakirodalom első műve 1830-ban jelent meg, magyar nyelven. A kötet nagy felbuzdulást keltett, még abban az évben két másik magyar és három német nyelvű kiadás jelent meg belőle.  A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban két példányt őrzünk a műből, az egyiket Széchenyi a soproni katolikus (bencés) gimnáziumnak ajánlotta, ahol – más iskolák mellett – magántanulóként tett vizsgát bencés tanárok előtt.

 

Rejtett kincseink… Kazinczy Ferenc bejegyzése Sylvester János Új Testamentumában


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár gyűjteménynek egyik érdekessége-kincse Sylvester János Újtestamentumának második kiadása, mely Bécsben jelent meg, 1574-ben. Ebből kevesebb példány lelhető fel, mint az első kiadásból (Sárvár-Újsziget, 1541). A pannonhalmi példány azért is becses, mert 1831 áprilisában Kazinczy Ferenc beleírta a nevét látogatása emlékéül: Láttam ezt Pannonhalmán, 1831. április 12-én Kazinczy Ferenc.

 

Egykori Eötvös-kollégisták kirándulása Pannonhalmán


2019. október 4-én egykori Eötvös-kollégisták látogattak Pannonhalmára. A szokásos vezetésen (templom, kerengő) túl Dénesi Tamás levéltárigazgató a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban, Ásványi Ilona könyvtárigazgató a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban kalauzolta a látogatókat, bemutatót tartva a gyűjtemények kincseiből.

 

Rejtett kincseink… a Boldogasszony, Anyánk himnuszunk


A Boldogasszony, Anyánk című ének legkorábban lejegyzett szövegét a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Szoszna Demeter bencés szerzetes 1715-ös kéziratos énekeskönyvéből ismerjük. Az ének szerzője maga is bencés szerzetes, Lancsics Bonifác.